Psychologia biznesu jest dziedziną nauki, która zajmuje się przeniesieniem teorii psychologicznych na grunt biznesu. Zajmuje się człowiekiem, czyli pracownikiem. Dzięki jej zastosowaniu efektywność pracowników oraz konkurencyjność organizacji ma zostać zwiększona. Można o niej krótko powiedzieć, że bada zachowania indywidualne i zbiorowe w miejscu pracy.

Czym jest psychologia biznesu?

Psychologia biznesu odnosi się – jak każdy odłam psychologii – do człowieka. Zajmuje się ona badaniem zachowań człowieka w środowisku biznesowym. Dzięki niej łatwiej jest określić, jakie warunki należy spełnić albo o co zadbać, aby polepszyć swój potencjał zawodowy. Dzięki psychologii biznesu można określić, jakie czynniki będą w stanie uskutecznić proces pracy zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i pracodawców czy klientów.

Psychologia biznesu rozwijała się jeszcze przed II wojną światową, jednak sama wojna przerwała jej rozwój (przyjmuje się, że rozpoczęcie badań nt. psychologii biznesu równało się z wydaniem książki Juana Huarte San Juana pt. Examen de ingenios para las sciencias opublikowanej w 1575 r.). Po drugiej wojnie światowej zainteresowanie tą dziedziną wzrosło z uwagi na potężny kryzys finansowy, z którym zmagał się świat. 

Psychologia biznesu – działy

Psychologia biznesu wiąże się z innymi rodzajami psychologii, np. psychologią pracy czy psychologią przemysłową. Sama psychologia biznesu również dzieli się na kilka działów:

  •         umiejętności liderskie,
  •         procesy grupowe,
  •         umiejętności motywacyjne do pracy,
  •         kultura organizacji,
  •         komunikacja w organizacji,
  •         obsługa klienta,
  •         zarządzanie zasobami ludzkimi,
  •         satysfakcja pracowników.

 

Psychologia biznesu – podstawowe funkcje

Najważniejszą funkcją psychologii biznesu jest orientacja personelu. Chodzi tutaj o optymalne planowanie zadań i działań poszczególnych pracowników tak, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych wyników. Pracownicy muszą znać cele swojej pracy, dzięki czemu wiedzą, po co pracują i jakich efektów się od nich oczekuje.

Kolejną sprawą jest, rzecz jasna, rozwój i wykształcenie pracowników. Inwestycja w kadrę pracowniczą to coś, na co powinien kłaść nacisk każdy pracodawca. Dobry pracownik to taki, który stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, a tym, który powinien o to zadbać, jest właśnie pracodawca.

Kolejną funkcją, jaką pełni psychologia biznesu, jest marketing dla firmy. Tutaj ważnym aspektem jest wizerunek firmy oraz jego rozpoznawalność wśród konsumentów.

Nie sposób pominąć samego zarządzania, które również stanowi jedną z funkcji psychologii biznesu. Mowa o określeniu szczegółowych obowiązków, jakie przynależą do danego stanowiska pracy, a tym samym do konkretnych pracowników. Odnoszą się również do zarządzania zespołem pracowniczym. 

Kto powinien się znać na psychologii biznesu?

Wiedza na temat psychologii biznesu przyda się zwłaszcza dyrektorom firm, którzy kierują pracą zespołów. Menedżerzy oraz pracownicy działu reklamy także powinni dysponować wiadomościami z tego zakresu, co pomoże im efektywnie wykonywać swoje obowiązki i działać na korzyść firmy.