Import i wartość importu w Polsce

Import i wartość importu w Polsce

Import oraz wartość importu mają znaczący wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Co oznaczają te pojęcia i jaki jest ich bieżący stan? Import – co to jest? Import (łac. in „do” + portare „nieść”) polega na zakupie towarów bądź usług za granicą i wykorzystaniu...